Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Hyvinvoivan ihmisen mieliala on suurimman osan päivää tasainen ja tyytyväinen. Normaalitilanteessa ihmisen voimavarat riittävät hyvin työssä tai koulussa keskittymiseen, työ tulee tehtyä huolella loppuun asti. Koulupäivän jälkeen nuorella ihmisellä tulisi riittää energiaa vielä mieleiselle harrastukselle tai ystävien tapaamiseen.

Hyvinvoiva ihminen saa illalla myös nopeasti unen päästä kiinni ja uni on virkistävää, eli aamulla ei väsytä. Terve ihminen kestää pienet kolhut ja murheet – mieli voi olla hetkellisesti apea, mutta nousee kohtuullisen nopeasti jälleen normaaliksi. Hyvinvoivalla ihmisellä on myös taitoja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, hän osaa pitää huolta kaverisuhteista ja luoda uusia.

Kaikilla on joskus elämässä vaiheita, joissa mieliala laskee ja olo tuntuu alakuloiselta ja surulliselta. Tällaisia tilanteita voi tulla vaikka ikävistä elämäntapahtumista, esimerkiksi sairastumisista tai kuolemantapauksista lähipiirissä. Myös sydänsurut voivat olla hetkellisesti lamaavia.

Kaipaatko elämääsi muutosta tai oireisiisi helpotusta?

Tai haluatko tutustua itseesi tarkemmin?

 • Arjen perusteet: Muistuta itsellesi, mistä hyvä arki koostuu. Tasapainoinen arki auttaa ylläpitämään fyysistä ja psyykkistä terveyttäsi.
 • Onni mittarissa: Arvioi onnellisuuttasi arjessa. Mitkä asiat tuottavat sinulle mielihyvää ja mitkä asiat vaativat voimavarojasi?
 • Voimavarat: Mieti, mitkä ovat juuri sinun henkilökohtaisia kykyjäsi. Listaa vahvuutesi ja käytä niitä!
 • Mielihyvävarasto: Pohdi mielihyvää tuottavia asioita elämässäsi. Mielihyvää tuottavat asiat antavat voimaa arkeesi.
 • Muutoksen edut ja haitat: Oletko valmis muutokseen? Mieti, millä tavoin muutos vaikuttaa elämääsi.
 • Vatvonnasta vapaaksi: Opi vähentämään turhaa huolehtimista.
 • Tunteet ja keho: Tarkastele, miten tunteet tuntuvat kehossa.
 • Tärkeät asiat ensin: Huomaa tärkeät asiat elämässäsi.
 • Rentous osana elämäntapaa: Rentouta mieli kehon avulla.
 • Laadukas aikataulu arkeen: Suunnittele laadukas ja tasapainoinen arjen aikataulu.
 • Ajatukset haltuun: Saavuta tasapaino ottamalla etäisyyttä ajatuksiisi.

Mielen hyvinvointi on hyvän elämän perusta. Mielen hyvinvointi syntyy muun muassa taidoista tunnistaa omia tunteita ja vahvuuksia sekä joustavuudesta selviytyä erilaisissa tilanteissa. Vanhenemisen myötä erilaiset muutokset saattavat koetella mielen hyvinvointia. Esimerkiksi eläkkeelle jääminen, oma tai läheisen sairastuminen voivat tuoda mukanaan ristiriitaisia tunteita. Tällöin mielen hyvinvoinnin taidoilla on suuri merkitys.

Jokainen voi vahvistaa omaa ja toisten mielen hyvinvointia. Pieniltä vaikuttavat arkiset asiat ovat avainasemassa. Mielen hyvinvointia vahvistavat teot ovat jokaiselle omannäköisiä, esimerkiksi rauhallinen lehden lukuhetki, kahvituokio ystävien kanssa tai kävelylenkki luonnossa. Mielen hyvinvointia voi vahvistaa myös kiinnittämällä huomiota omiin vahvuuksiin ja taitoihin. Pitkä elämänkokemus on tärkeä voimavara, josta voi ammentaa voimaa haastaviinkin tilanteisiin.

Uni

Unen tarve on yksilöllistä

Riittävän pitkä ja hyvälaatuinen uni on yksi hyvinvointimme peruspilareista. Unella on tehtävä aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä. Unen aikana muistiin ja oppimiseen liittyvät hermosolut prosessoituvat.

Unettomuus ilmenee vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Se aiheuttaa päiväväsymystä ja altistaa masennus- ja ahdistushäiriöille. Univaje syntyy kun ihminen nukkuu vähemmän kuin unentarve edellyttää. Se vaikuttaa aineenvaihduntamuutoksiin ja altistaa lihomiselle. Tilapäisen unettomuuden syyt ovat ohimeneviä ja tilapäisiä. Pitkäaikaisen unettomuuden taustalla voi olla esimerkiksi jatkuva stressaava elämäntilanne tai sairaus.

Hyvän unen edistämiseksi tehtävät toimenpiteet auttavat nukkumaan. Unettomuutta voi hoitaa monilla itsehoitokeinoilla?. Pidempiaikaisen unettomuuden syyt? ja hoito on tärkeä selvittää terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Liian vähäinen uni vaarantaa hyvinvoinnin ja altistaa sairauksille.?

Viisi tapaa

5 tapaa mielen hyvinvointiin ovat yksinkertaisia näyttöön perustuvia tekoja, jotka edistävät mielen hyvinvointia. Nämä viisi tapaa – Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta, Anna toisille – auttavat meitä jokaista huolehtimaan omasta mielen hyvinvoinnistamme. Näiden viiden tavan toteuttaminen ja käyttäminen on helppoa. Ota käyttöön – huomaat hyötyväsi.

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo

Mindfulness eli tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen on nykyään muodikasta. Eikä suotta, sillä aihetta on tutkittu runsaasti ja mindfulnessin harjoittamisella on todettu useita hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Mielen tasolla ne liittyvät erityisesti ajattelun joustavuuteen ja tunteiden säätelyyn, esimerkiksi kykyyn palautua nopeammin kielteisistä tunnetiloista.

Kiteytettynä mindfulness on tähän hetkeen keskittymistä tietoisesti hyväksyvällä ja sallivalla asenteella. Mindfulnessin harjoittamisessa kiinnitetään huomiota itsessä herääviin tuntemuksiin ja aistimuksiin antaen niiden tulla ja mennä yrittämättä kontrolloida niitä.